Hoe leer jij nieuwe dingen: De Leerstijlen van Kolb

 

Mensen verschillen in de manier waarop ze leren. Leren is een belangrijk proces bij gedragsverandering. Het is daarom handig om te weten wat jou manier van leren is.

De psycholoog Kolb deed hier onderzoek naar en onderscheidde 4 leerstijlen:

 

De dromer is creatief en heeft een groot voorstellingsvermogen. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor komt hij moeilijk tot keuzes.

De denker wil eerst de zaak vooral theoretisch snappen voordat hij gaat handelen. Nauwkeurigheid en logica zijn belangrijke begrippen.

De beslisser is gericht op het toepassen van inzichten in de praktijk. Hij houdt van experimenteren, is doelgericht en planmatig. Hij houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen.

De doener leeft vanuit het motto: ‘Eerst doen, dan denken’.

 

Kolb ontdekte tevens dat een leerproces uit 4 fases bestaat:

Concreet ervaren, voelen

Observeren, reflecteren, waarnemen

Abstracte begripsvorming, denken

Actief experimenteren, doen

 

Deze vier fases volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kan dan een aanpak bedenken waarmee je een overeenkomstige gebeurtenis tegemoet kan treden (experimenteren). Als je die nieuwe aanpak, dat geleerde gedrag, daadwerkelijk gebruikt doe je weer nieuwe ervaringen op (concrete ervaring) waarover je weer kan nadenken (reflectie), zodat je nieuwe inzichten krijgt (begripsvorming).

De leerstijlen die Kolb onderscheidt, zijn kwadranten in een leercirkel. In de cirkel staan zowel de verschillende fases in een leerproces, als de verschillende typen die iemand kan zijn. Waar je in de cirkel begint, hangt af van jouw leerstijl.