Elementaire sociale vaardigheden: De OER-vaardigheden

 

Ik werk volgens de algemene sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden zoals deze door Kees van Meer benoemd zijn in het boek: Elementaire Sociale Vaardigheden: De OER-vaardigeheden.

Observeren, Exploreren, Reageren.

 

Observeren:

 • waarnemen en interpreteren
 • non-verbaal gedrag
 • actief luisteren

 

Exploreren:

 • samenvatten
 • vragen stellen
 • concretiseren
 • (Mening vragen/geven)
 • het benoemen van gevoelens (omgaan met gevoelens)

 

Reageren:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Bevestigen
 • Confronteren
 • Argumenteren